نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 25 2
استرالیا 6 2 0 1 8 9
اندونزی 3 1 0 2 5 13
چین 0 0 0 3 4 18

  • ایران 8 - 1 استرالیا 1393/02/14
  • چین 3 - 4 اندونزی 1393/02/14
  • چین 0 - 12 ایران 1393/02/12
  • اندونزی 0 - 5 استرالیا 1393/02/12
  • استرالیا 2 - 1 چین 1393/02/10
  • ایران 5 - 1 اندونزی 1393/02/10