نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ویتنام 6 2 0 1 13 7
کویت 6 2 0 1 11 5
عراق 6 2 0 1 11 7
تاجیکستان 0 0 0 3 5 21

  • ویتنام 2 - 1 کویت 1393/02/14
  • تاجیکستان 1 - 6 عراق 1393/02/14
  • تاجیکستان 4 - 10 ویتنام 1393/02/12
  • عراق 3 - 5 کویت 1393/02/12
  • ویتنام 1 - 2 عراق 1393/02/10
  • کویت 5 - 0 تاجیکستان 1393/02/10