نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ازبکستان 9 3 0 0 9 3
قرقیزستان 4 1 1 1 8 8
لبنان 2 0 2 1 7 9
عربستان سعودی 1 0 1 2 7 11

  • ازبکستان 2 - 0 لبنان 1394/11/25
  • قرقیزستان 3 - 2 عربستان سعودی 1394/11/25
  • قرقیزستان 1 - 2 ازبکستان 1394/11/23
  • عربستان سعودی 3 - 3 لبنان 1394/11/23
  • ازبکستان 5 - 2 عربستان سعودی 1394/11/21
  • لبنان 4 - 4 قرقیزستان 1394/11/21