نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
تایلند 6 2 0 1 15 7
لبنان 6 2 1 0 15 7
قرقیزستان 4 1 1 1 6 11
اردن 0 0 0 3 3 10