نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 30 4
عراق 6 2 0 1 10 9
چین 3 1 0 2 8 18
میانمار 0 0 0 3 5 22