نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ژاپن 9 3 0 0 13 6
ازبکستان 6 2 0 1 19 8
تاجیکستان 3 1 0 2 11 8
کره جنوبی 0 0 0 3 4 25