نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ویتنام 6 2 0 1 6 4
چین تایپه 4 1 1 1 8 9
مالزی 3 1 0 2 7 9
بحرین 1 0 1 1 3 4