نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
روسیه 9 3 0 0 15 3
پاراگوئه 6 2 0 0 7 8
گواتمالا 3 1 0 2 7 13
صربستان 0 0 0 3 8 13

  • روسیه 7 - 0 پاراگوئه 1392/08/02
  • روسیه 4 - 3 صربستان 1392/08/02
  • پاراگوئه 5 - 0 گواتمالا 1392/08/02
  • صربستان 4 - 7 گواتمالا 1392/08/01
  • پاراگوئه 2 - 1 صربستان 1392/08/01
  • روسیه 4 - 0 گواتمالا 1392/07/30