نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
برزیل 9 3 0 0 25 5
ایران 4 1 1 1 7 10
آرژانتین 4 1 1 1 5 14
ژاپن 0 0 0 3 4 12

  • ژاپن 1 - 2 آرژانتین 1392/08/03
  • برزیل 7 - 2 ایران 1392/08/03
  • ایران 3 - 1 ژاپن 1392/08/02
  • برزیل 11 - 1 آرژانتین 1392/08/02
  • آرژانتین 2 - 2 ایران 1392/08/01
  • برزیل 7 - 2 ژاپن 1392/08/01