نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
پرتغال 37 2 2 1 15 2
کلمبیا 5 2 1 0 8 7
پاناما 3 1 0 2 6 14
ازبکستان 1 0 1 2 5 11

  • پاناما 3 - 4 کلمبیا 1395/06/27
  • پرتغال 5 - 1 ازبکستان 1395/06/27
  • کلمبیا 3 - 3 ازبکستان 1395/06/24
  • پاناما 0 - 9 پرتغال 1395/06/24
  • کلمبیا 1 - 1 پرتغال 1395/06/21
  • ازبکستان 1 - 3 پاناما 1395/06/21