نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
اوکراین 7 2 1 0 14 7
پاراگوِئه 4 1 1 1 9 11
تایلند 3 1 0 2 8 9
کاستاریکا 3 1 0 2 8 12

  • پاراگوِئه 3 - 2 تایلند 1391/08/17
  • کاستاریکا 1 - 6 اوکراین 1391/08/17
  • تایلند 3 - 5 اوکراین 1391/08/14
  • پاراگوِئه 3 - 6 کاستاریکا 1391/08/14
  • تایلند 3 - 1 کاستاریکا 1391/08/11
  • اوکراین 3 - 3 پاراگوِئه 1391/08/11