نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
اسپانیا 5 1 2 0 5 4
پرتغال 5 1 2 0 5 4
ایران 3 1 1 1 2 2
مراکش 0 0 1 2 2 2

  • ایران 0 - 0 پرتغال 1397/04/04
  • اسپانیا 0 - 0 مراکش 1397/04/02
  • ایران 0 - 1 اسپانیا 1397/03/30
  • پرتغال 1 - 0 مراکش 1397/03/30
  • اسپانیا 3 - 3 پرتغال 1397/03/25
  • ایران 1 - 0 مراکش 1397/03/25