نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ویتنام 6 2 0 0 6 0
ایران 1 0 1 1 1 3
هند 1 0 1 1 1 4

    • ایران 0 - 2 ویتنام 1395/08/16
    • هند 1 - 1 ایران 1395/08/14
    • ویتنام 4 - 0 هند 1395/08/12