برای دانلود پی دی اف اطلاعیه شماره یک چهارمین دوره آزمون سطح بندی گرید سی برروی لینک ذیل کلیک نمایید
اطلاعیه چهارمین دوره آزمون سطح بندی گرید سی پزشکان تیمها.pdf
منابع به شرح زیر است
AHA 2010.pdf
FMM_Medicine Manual_FINAL_E.pdf

Prohibited_List_2014.pdf

فرم ثبت نام.docx

Jadval-Pezeshki.pdf
ppe .pdf

برای دانلود فرم ثبت نام آزمون فیزیوتراپیست تیم ها بر روی لینک ذیل کلیک کنید
Form-Physiotherapist.pdf