برای دانلود لیست داروهای ممنوعه در سال 2013 برروی لینک ذیل کلیک کنید
لیست داروهای ممنوعه 2013.p
برای دانلود فرم معافیت درمانی برروی لينک ذیل کليک کنید
فرم معافیت درمانی -TUE.pdf
برای دانلودآیین نامه ملی کنترل دوپینگ فوتبال بر روی لينک ذیل کلیک کنید
ائین نامه ملی کنترل دوپینگ فوتبال.pdf
برای دانلود لیست داروهای ممنوعه در سال 2014 بر روی لینک ذیل کلیک کنید
Prohibited_List_2014.pdf
برای  شناسنامه سلامت بازیکنان  بر روی لینک ذیل کلیک کنید
PPE-1.pdf.pdf

برای دستورالعمل معاینات پیش از فصل در لیگ چهاردهم  بر روی لینک های ذیل کلیک کنید
دستورالعمل معاینات پیش ا ز فصل-لیگ چهاردهم.pdf