شهاب الدین  گردان
شهاب الدین گردان
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 عدم حضور شهاب گردان در تیم ملی آیین نامه کمیته انضباطی شهاب الدین گردان(سپاهان اصفهان)
گزارش
شهاب گردان پس از دعوت به تیم ملی برای حضور در دیدار با تیم ملی عمان از حضور در تیم ملی خودداری کرده است.
آخرین رای صادره بعد از تشکیل جلسه، گردان دلایل خود را برای عدم حضور در اردو بیان و ادعا کرده که غیبتش با اجازه کادر فنی بوده است که طی مکاتباتی با نمازی وی اظهار کرد که اجازه خروج به گردان نداده است. بر همین اساس کمیته انضباطی به استناد تبصره 3 ماده 25 آیین نامه انضباطی، شهاب گردان را به پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد و تاکید کرد که تکرار این تخلف در صورت دعوت مجدد موجب صدور حکم سنگینی تری خواهد شد.