میلاد شیخ فخرالدینی
میلاد شیخ فخرالدینی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار استقلال و پرسپولیس آیین نامه کمیته انضباطی میلاد شیخ فخرالدینی(استقلال تهران)
گزارش
میلاد فخرالدینی بازیکن تیم استقلال اقدام به درگیری فیزیکی با بازیکن تیم حریف کرد.
آخرین رای صادره بر اساس ماده 54 و 55 و بند 1 و 3 ماده 63 آیین نامه انضباطی، فخرالدینی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و پرداخت پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.