آندرانیک تیموریان
آندرانیک تیموریان
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار پدیده مشهد و استقلال آیین نامه کمیته انضباطی آندرانیک تیموریان(استقلال تهران)
گزارش
آندرانیک تیموریان اقدام به بروز رفتار نامناسب با نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه کرد.
آخرین رای صادره بر اساس بند 70 آیین نامه انضباطی، به تیموریان تذکر کتبی داده شد.
2 دیدار پرسپولیس و استقلال آیین نامه کمیته انضباطی آندرانیک تیموریان(استقلال تهران)
گزارش
آآندرانیک تیموریان بازیکن تیم استقلال اقدام به برخورد زننده و غیر ورزشی با بازیکن تیم مقابل و بروز رفتار زننده در طول مسابقه کرد.
آخرین رای صادره این بازیکن به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
3 دیدار پیروزی و استقلال تهران در جام حذفی آیین نامه کمیته انضباطی آندرانیک تیموریان(استقلال تهران)
گزارش
آندرانیک تیموریان بازیکن استقلال با انجام برخی حرکات اعتراضی و تحریک آمیز که مغایر با رفتار حرفه ای بوده است مرتکب تخلف شد.
آخرین رای صادره به استناد مقررات مواد 20 و 22 آیین نامه انضباطی، رعایت مقررات به تیموریان تذکر داده شد و در صورت تکرار رویه در مسابقات بعدی مشمول تنبیهات انضباطی خواهد شد.
4 دیدار استقلال تهران و مس سرچشمه آیین نامه کمیته انضباطی آندرانیک تیموریان(استقلال تهران)
گزارش
آندرانیک تیموریان به علت درگیری با بازیکن هم تیمی و فحاشی نسبت به او از زمین مسابقه اخراج شد.
آخرین رای صادره با تطبیق تخلف با بندهای الف و ج ماده 22 و بند 1 از همین ماده آیین نامه انضباطی، تیموریان به مدت یک جلسه از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی محروم و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
5 ديدار استقلال و تراكتورسازي آيين نامه كميته انضباطي آندرانیک تیموریان
گزارش
آندرانيك تيموريان بازيكن تيم استقلال در منظر ديد تماشاگران حاضر و رسانه ها با امير حسين صادقي درگير شد.
آخرین رای صادره آندرانیک تیموریان به استناد بند الف فراز یکم ماده 22 و مقررات ماده 42 آیین نامه انضباطی به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.