مرتضی اسدی
مرتضی اسدی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 مطالبه وجه اسدي از تيم صباي قم مرتضی اسدی صبای قم
گزارش
مرتضي اسدي بازيكن اسبق تيم صبا با ارائه دادخواستي به كميته انضباطي از اين تيم طلب وجه كرده است.
آخرین رای صادره تیم صبای قم به استناد ماده 18 آیین نامه انضباطی محکوم به پرداخت مبلغ 573332100 ریال به مرتضی اسدی شد.
2 دیدار پیکان و تراکتورسازی آیین نامه کمیته انضباطی مرتضی اسدی
گزارش
مرتضی اسدی بازیکن تیم تراکتورسازی با خارج کردن پیراهن ورزشی از بدن مرتکب تخلف شد.
آخرین رای صادره اسدی به استناد بندهای 2 و 3 ماده 20 آیین نامه انضباطی، به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.