علی شجاعی
علی شجاعی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار ملوان بندر انزلی و سایپا آیین نامه کمیته انضباطی علی شجاعی(سایپای تهران)
گزارش
علی شجاعی به دلیل اهانت به داور بازی که منجر به اخراجش شد طبق بند 4 ماده 66 به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
آخرین رای صادره علی شجاعی به دلیل اهانت به داور بازی که منجر به اخراجش شد طبق بند 4 ماده 66 به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.