روزبه شاهعلی دوست
روزبه شاهعلی دوست
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار سایپا و آلومینیوم هرمزگان کمیته انضباطی روزبه شاهعلی دوست(سایپای تهران)
گزارش
 روزبه شاه علیدوست به خاطر اعتراض به داور و برخورد زننده از زمین مسابقه اخراج شد.
آخرین رای صادره
2 ديدار فجر سپاسي و سايپا آيين نامه كميته انضباطي روزبه شاهعلی دوست(سایپای تهران)
گزارش
روزبه شاه عليدوست بازيكن شماره 4 سايپا با رضا حقيقي بازيكن شماره 9 فجر سپاسي درگيري لفظي داشت.
آخرین رای صادره به استناد بند 2 ماده 7 آیین نامه و تطبیق با بند الف قسمت یک ماده 22 و به استناد بند 2 ماده 20، روزبه شاه علیدوست به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.