بختیار رحمانی
بختیار رحمانی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار فولاد خوزستان و تراکتورسازی آیین نامه کمیته انضباطی بختیار رحمانی
گزارش
بختیار رحمانی بازیکن شماره 11 فولاد خوزستان به دلیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک نسبت به کمک داور مسابقه در دقیقه 86 اخراج شد.
آخرین رای صادره به استناد بند 11 آیین نامه انضباطی و با صدور قرار دستور موقت تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی محروم است و باید روز یکشنبه مورخ 90/1/28 به کمیته انضباطی مراجعه کند.