یعقوب کریمی
یعقوب کریمی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار استقلال و نفت تهران آیین نامه کمیته انضباطی یعقوب کریمی(نفت تهران)
گزارش
یعقوب کریمی بازیکن نفت تهران پس از اهانت به داور مسابقه از زمین اخراج شد.
آخرین رای صادره به استناد بند ج فراز یکم ماده 22 آیین نامه انضباطی، کریمی به مدت یک جلسه از همراهی تیمش و حضور در مسابقات محروم و به پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.