پژمان  منتظری
پژمان منتظری
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار استقلال و پرسپولیس آیین نامه کمیته انضباطی پژمان منتظری(استقلال تهران)
گزارش
رفتار جوانمردانه و در خور تقدیر پژمان منتظری بازیکن تیم استقلال در بازی با تیم پرسپولیس .
آخرین رای صادره کمیته انضباطی رفتار جوانمردانه منتظری را درخورد تقدیر میداند و از این طریق قدردانی میکند.