محسن مسلمان
محسن مسلمان
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار تراکتورسازی و ذوب آهن آیین نامه کمیته انضباطی محسن مسلمان(ذوب آهن اصفهان)
گزارش
محسن مسلمان بازیکن تیم ذوب آهن پس از زدن گل تساوی تیمش اقدام به شادی پس از گل کرد که از جانب تماشاگران و مسئولین تیم تراکتورسازی این حرکت اهانت تلقی شد که موجب بررسی موضوع از سوی باشگاه تراکتورسازی، از طریق سازمان لیگ برتر شد و کمیته انضباطی جهت بررسی هر چه بیشتر مسلمان را به این کمیته فراخواند.
آخرین رای صادره کمیته انضباطی پس از شنیدن صحبت های مسلمان مبنی بر اینکه حرکت او صرفا الگو برداری از بازیکن مورد علاقه اش بوده است و با توجه به عذر خواهی مجدد و اینکه نیت و صداقت در گفتار وی برای این کمیته به اثبات رسیده است، تخلفی را متوجه مسلمان ندانست.