شجاع خلیل زاده
شجاع خلیل زاده
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار سپاهان و استقلال آیین نامه کمیته انضباطی شجاع خلیل زاده(سپاهان اصفهان)
گزارش
شجاع خلیل زاده بازیکن تیم سپاهان در دقیقه 90 با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد و هنگاه ترک زمین اقدام به فحاشی به داور مسابقه کرد و پس از سوت پایان بازی مجددا اقدام به ورود به زمین و هجوم به سمت داور کرد که عوامل اجرایی مانع وی شدند. 
آخرین رای صادره بر اساس بند 2 ماده 63 و بند 10 ماده 65 و بند 4 ماده 66 و با توجه به مقررات ماده 61 آیین نامه انضباطی، خلیل زاده به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و پرداخت پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.