سیدجلال حسینی
سیدجلال حسینی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز کمیته انضباطی سیدجلال حسینی(پرسپولیس تهران)
گزارش
سید جلال حسینی بازیکن شماره 4 تیم پرسپولیس به دلیل تحریک تماشاگران بعد از دریافت کارت زرد دوم در دقیقه 63 بازی تذکر کتبی گرفت.
آخرین رای صادره سید جلال حسینی بازیکن شماره 4 تیم پرسپولیس به دلیل تحریک تماشاگران بعد از دریافت کارت زرد دوم در دقیقه 63 بازی تذکر کتبی گرفت.
2 دیدار استقلال و پرسپولیس آیین نامه کمیته انضباطی سیدجلال حسینی(پرسپولیس تهران)
گزارش
رفتار جوانمردانه و در خور تقدیر سید جلال حسینی بازیکن تیم پرسپولیس در بازی با تیم استقلال .
آخرین رای صادره کمیته انضباطی رفتار جوانمردانه حسینی را درخورد تقدیر میداند و از این طریق قدردانی میکند.
3 دیدار مس کرمان و پرسپولیس آیین نامه کمیته انضباطی سیدجلال حسینی(پرسپولیس تهران)
گزارش
سید جلال حسینی بازیکن تیم پرسپولیس پس از پایان مسابقه و هنگام خروج از زمین نسبت به داور مسابقه مرتکب اهانت شده است.
آخرین رای صادره به استناد بند ج قسمت یکم ماده 22 و بند 2 ماده 21 آیین نامه انضباطی، جلال حسینی به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.