محسن ترکی

تاريخ تولد : 1352/04/20
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 81
دفعات استفاده از کارت زرد : 316
دفعات استفاده از کارت قرمز : 20
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 21
سوابق:
محسن ترکی از سال 1379 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش بین المللی (2003) است. ترکی از سال 1368 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
ترکی در رشته تربيت بدنی و در مقطع کارشناسی تحصیل کرده و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربيت بدنی است و البته وی به عنوان معلم ورزش در حال فعاليت است .