حسن اکرمی

تاريخ تولد : 1363/06/15
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 64
دفعات استفاده از کارت زرد : 270
دفعات استفاده از کارت قرمز : 23
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 7
سوابق:
حسن اکرمی فعاليت حرفه ای خود در زمينه داوری را از سال 1380 و با اخذ مدرک درجه 3 داوری آغاز کرد و در سال 1387 موفق به اخذ درجه ملی داوری شد و از سال 1390 به عنوان داور چهارم در ليگ برتر فعاليت می کند. اکرمی تحصیلات خود را در زمينه مهندسی عمران به پايان رسانده است.