حسن انتظاری

تاريخ تولد : 1357/12/25
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 66
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
انتظاری فعالیت حرفه ای خود را از سال 1374 با اخذ مدرک درجه سه داوری فوتبال آغاز کرد و در سال 1386 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته مدیریت منابع انسانی به پایان رسانده است.