سعید بخشی زاده

تاريخ تولد : 1352/08/08
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 47
دفعات استفاده از کارت زرد : 200
دفعات استفاده از کارت قرمز : 23
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 16
سوابق:
سعید بخشی زاده از سال 1384 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش بین المللی (2009) است. بخشی زاده از سال 1369 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
بخشی زاده فوق ديپلم رشته حسابداری است و در حال حاضر به عنوان تکنسین کامپیوتر در شهرداری فعاليت می کند.