مهدی الوندی

تاريخ تولد : 1354/10/09
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 102
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
مهدی الوندی از سال 1388 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش ملی (1382) است. الوندی از سال 1373که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
الوندی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی متالورژی موفق به اخذ مدرک شده و بشغل آزاد دارد.