یدالله جهانبازی

تاريخ تولد : 1352/01/04
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 94
دفعات استفاده از کارت زرد : 380
دفعات استفاده از کارت قرمز : 12
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 18
سوابق:
یدالله جهانبازی از سال 1387 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش بین المللی (2007) است. جهانبازی از سال 1373 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
جهانبازی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی موفق به اخذ مدرک شده و به عنوان دبیر آموزش و پرورش مشغول به فعاليت است.