امیررضا آشور ماهانی

تاريخ تولد : 1362/06/23
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 53
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
آشور ماهانی در سال 1386 درجه داوری ملی خود را گرفت. وی دارای تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی است و به عنوان مدرس دانشگاه مشغول به فعالیت است.