محمدرضا ابوالفضلی

تاريخ تولد : 1356/06/22
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 127
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 36
سوابق:
محمدرضا ابوالفضلی از سال 1382 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش بین المللی (2009) است. ابوالفضلی از سال 1374 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
ابوالفضلی در رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر تحصيل کرده است و در حال حاضر به عنوان مدیر سایت در رشته تخصصی اش فعاليت می کند.