محمدحسین ترابیان

تاريخ تولد : 1357/06/30
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 28
دفعات استفاده از کارت زرد : 97
دفعات استفاده از کارت قرمز : 4
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
وی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1382 با اخذ داوری درجه 3 آغاز کرد و در سال 1389 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی به پایان رسانده است.