برزو ادراک

تاريخ تولد : 1359/12/29
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 0
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
ادراک فعالیت حرفه ای خود را از سال 1380 با اخذ مدرک درجه سه داوری آغاز کرد  و در سال 1389 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته حسابداری به پایان رسانده است و در حال حاضر کارمند است.