سعید الوندی

تاريخ تولد : 1359/03/30
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 6
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:

الوندی فعالیت حرفه ایش در زمینه داوری را از سال 1381 و با اخذ مدرک درجه 3 آغاز کرد و در سال 1386 موفق به دریافت درجه یک داوری شد و تحصیلات خود را در رشته تربیت بدنی و تا مقطع کارشناسی ادامه داده و در حال حاضر کارمند است.