نسترن صادقی

تاريخ تولد : 1360/12/12
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 0
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
وی تا مقطع کارشناسی در رشته تربیت بدنی تحصیل کرده  و دارای کارت داوری درجه دو است.