موسی الرضا ارغوانی

تاريخ تولد : 1350/06/01
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 13
دفعات استفاده از کارت زرد : 49
دفعات استفاده از کارت قرمز : 4
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
ارغوانی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1375 با اخذ مدرک درجه سه داوری آغاز کرد و در سال 1382 درجه ملی خود را گرفت. وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته ادبیات به پایان رسانده است و در حال حاضر دارای شغل آزاد است.