نریمان آزادیان

تاريخ تولد : 1351/01/01
تعداد بازیهای قضاوت کرده : 3
دفعات استفاده از کارت زرد : 0
دفعات استفاده از کارت قرمز : 0
تعداد بازیهای قضاوت کرده این فصل: 0 جزئیات
دفعات استفاده از کارت زرد در این فصل: 0
دفعات استفاده از کارت قرمز در این فصل: 0
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:

رحمتی اصل فعالیت حرفه ایش در زمینه داوری را از سال 1371 و با اخذ مدرک درجه 3 آغاز کرد و در سال 1386 موفق به دریافت درجه ملی داوری شد و تحصیلات خود را در رشته تربیت بدنی و تا مقطعکارشناسی ادامه داده و در حال حاضرکارشناس تربیت بدنی اداره کل آموز ش وپرورش  استان لرستان است.