سجاد طوری

تاريخ تولد : 1361/05/20
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
سجاد طوری از سال 1388 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش ملی (1386) است. طوری از سال 1378 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
طوری در رشته کارشناسی مهندسی مکانيک تحصيل کرده است و در حال حاضر به عنوان کارشناس فنی در رشته تخصصی اش فعاليت می کند.