بابک داوری

تاريخ تولد : 1353/06/28
تعداد قضاوت بین المللی : 0
سوابق:
بابک داوری از سال 1386 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش بین المللی (2011) است. داوری از سال 1376 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
داوری در رشته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی تحصيل کرده است و در حال حاضر به عنوان رئیس اداری و پشتیبانی فعاليت می کند.