• محمد اسماعیل قاسمی
  محمد اسماعیل قاسمی
  سرپرست
 • محمود یاوری
  محمود یاوری
  سرمربی
 • مهدی حیدری
  مهدی حیدری
  مربی دروازه بانان
 • بنیامین کیانی پور
  بنیامین کیانی پور
  فیزیوتراپ
 • احمد آمره
  احمد آمره
  تدارکات