• حسین مرادی آورزمانی
  حسین مرادی آورزمانی
  مدیر تیم
 • عباس چمنیان
  عباس چمنیان
  سرمربی
 • قادر دهقان
  قادر دهقان
  مربی
 • رضا حاج اسبویی
  رضا حاج اسبویی
  مربی دروازه بانان
 • هاشم خدادادی
  هاشم خدادادی
  مربی بدنساز
 • محمود باقری
  محمود باقری
  فیزیوتراپ