نام تیم تعداد بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل جمع امتیاز
6 5 1 0 18 10 8 16
6 3 2 1 8 3 5 11
6 2 0 4 9 12 -3 6
6 0 1 5 4 14 -10 1