شاهین ریاحی ملایری

Date of Birth: 1363/11/19
Number of Courses: 7
Courses taught by شاهین ریاحی ملایری
Training: from Date:

to Date:


Row Course Title from Date to Date Location Instructor Participants
1 استعداديابي مربيگري 1391/10/18 1391/10/22 ایران-تهران-تهران شاهین ریاحی ملایری آقایان
2 استعداديابي مربيگري 1393/02/27 1393/02/31 ایران-تهران-تهران شاهین ریاحی ملایری آقایان
3 استعداديابي مربيگري 1393/05/26 1393/05/30 ایران-تهران-تهران شاهین ریاحی ملایری آقایان
4 استعداديابي مربيگري 1393/10/06 1393/10/10 ایران-تهران-تهران شاهین ریاحی ملایری آقایان
5 دوره مربيگري C آسيا 1394/09/23 1394/10/05 ایران-تهران-تهران شاهین ریاحی ملایری آقایان
6 دوره مربيگري C 1395/12/08 1395/12/14 ایران-تهران-تهران شاهین ریاحی ملایری آقایان
7 دوره مربيگري C 1396/04/17 1396/04/23 ایران-تهران-تهران شاهین ریاحی ملایری آقایان
1 1