مریم آزمون

Date of Birth: 1352/08/19
Number of Courses: 14
Experience:
وی دانشجو در رشته تربیت بدنی بوده و دروه D فوتبال را تدریس می کند. از سوابق وی می توان به مربیگری تیم ملی فوتسال در سال 88،سرمربی تیم ملی زیر 13 سال از سال 86 تا کنون،مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا و کمک مدرس دوره c  در آسیا اشاره کرد.
Courses taught by مریم آزمون
Training: from Date:

to Date:


Row Course Title from Date to Date Location Instructor Participants
1 استعداديابي مربيگري 1390/02/03 1390/02/08 ایران-مرکزی-رباط کریم مریم آزمون بانوان
2 استعداديابي مربيگري 1390/02/10 1390/02/15 ایران-خوزستان-اهواز مریم آزمون بانوان
3 استعداديابي مربيگري 1390/03/16 1390/03/21 ایران-خراسان رضوی-سبزوار مریم آزمون بانوان
4 استعداديابي مربيگري 1390/04/27 1390/05/02 ایران-سمنان-گرمسار مریم آزمون بانوان
5 استعداديابي مربيگري 1390/06/12 1390/06/17 ایران-گلستان-گرگان مریم آزمون بانوان
6 استعداديابي مربيگري 1390/09/28 1390/10/03 ایران-سیستان و بلوچستان-زاهدان مریم آزمون بانوان
7 دوره مربیگری D 1391/02/14 1391/02/18 ایران-سیستان و بلوچستان-زاهدان مریم آزمون بانوان
8 دوره مربیگری D 1391/03/05 1391/03/09 ایران-سیستان و بلوچستان-ایرانشهر مریم آزمون بانوان
9 دوره مربیگری D 1391/07/11 1391/07/16 ایران-مازندران-ساری مریم آزمون بانوان
10 دوره مربيگري C آسيا 1391/11/03 1391/11/14 ایران-تهران-تهران مریم آزمون بانوان
11 دوره مربيگري C آسيا 1391/12/07 1391/12/19 ایران-تهران-تهران مریم آزمون بانوان
12 استعداديابي مربيگري 1392/01/28 1392/02/01 ایران-مازندران-ساری مریم آزمون آقایان
13 استعداديابي مربيگري 1392/08/27 1392/09/01 ایران-خراسان شمالی-بجنورد مریم آزمون بانوان
14 دوره مربيگري C آسيا 1392/09/04 1392/09/15 ایران-گلستان-گرگان مریم آزمون بانوان
1 1