کوروس آقازاده

Date of Birth: 1351/03/09
Number of Courses: 2
Experience:
وی دارای مدرک D است.
Courses taught by کوروس آقازاده
Training: from Date:

to Date:


Row Course Title from Date to Date Location Instructor Participants
1 استعداديابي مربيگري 1390/12/14 1390/12/19 ایران-تهران-تهران کوروس آقازاده آقایان
2 دوره مربیگری D 1390/12/14 1390/12/19 ایران-تهران-تهران کوروس آقازاده آقایان
1 1