هومن افاضلی

Date of Birth: 1350/06/12
Number of Courses: 0
Experience:
وی دارای لیسانس زبان انگلیسی بوده و در دوره های d و c تدریس می کند.
Courses taught by هومن افاضلی
Training: from Date:

to Date: